Milieu

Milieubewust - een beter milieu begint bij jezelf

Uw klanten hechten waarde aan milieubewustzijn. Ook overheden passen wetgeving aan om bedrijven zo duurzaam mogelijk te laten ondernemen.
Een goed milieumanagementsysteem is dus onmisbaar. Op welke manier kunt uw bedrijfs- en productieprocessen optimaliseren? Wat kunt u doen om uw CO2-uitstoot te reduceren? Welke ecologische voetafdruk laat uw onderneming nu achter?

People, planet, profit. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieueffecten / milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen en door het voorkomen van boetes). ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar wordt steeds meer gevraagd. Grotere bedrijven en overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen, en gemeenten kunnen het vragen bij de aanvraag van een milieuvergunning.
De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

Bent u als ondernemer actief op het gebied van bodembeheer, -beleid, -onderzoek of -sanering, dan heeft u hiervoor specifieke branchegerichte certificeringen nodig, de zogenaamde BRL SIKB certificeringen. Zo zijn er certificeringen voor het mogen uitvoeren van partijkeuringen, bodemonderzoeken, bodemsaneringen en milieukundige begeleiding. Deze verplichte certificeringen voor bodemintermediairs (zoals aannemers en adviesbureau's) vloeien voort uit de erkenningsregeling Besluit Bodemkwaliteit (Kwalibo). Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Meer informatie op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Samen met u zorg ik voor het in kaart brengen van uw milieurisico's of het erkennen van uw medewerkers voor de protocollen van BRL SIKB.
Want aan een beter milieu werken we samen! Neem vrijblijvend contact met me op.