Paul de Bruijn - KA van Daalen

Na een aantal jaren zelf de interne audits voor onze ISO en VCA Certificering te hebben gedaan, hebben we daar dit jaar Saskia voor gevraagd. Het resultaat was een hele lijst met onverwachte, bruikbare, frisse tips en ideeën waar je zelf niet zo 1-2-3 op was gekomen of de noodzaak niet van in zag. Kortom een hele zinvolle dag, die heeft geresulteerd in een succesvolle hercertificering.

Marco Vermeer - De Aquanoom

Eind 2014 is De Aquanoom ISO 9001 gecertificeerd. Deze certificering moet ons bedrijf verder helpen in de ontwikkeling naar een professionelere organisatie. Dat betekent dat er na de certificering gewerkt moet worden volgens het managementsysteem. Deze omschakeling was voor ons bedrijf niet makkelijk. Onze medewerkers wilden graag werken volgens de nieuwe processen, daar lag het niet aan. Het ontbrak ons aan tijd om de omschakeling efficiënt door te voeren. Bovendien bleek dat het managementsysteem verder ontwikkeld moest worden. En dan loop je aan tegen de vraag; wie gaat dat doen? Wij hebben besloten om hiervoor gebruik te maken van de diensten van Saskia Gelauff. Gezamenlijk hebben we de procesbeschrijvingen doorgenomen en getoetst aan onze werkwijze, benodigde formulieren ontworpen of gestandaardiseerd en meerdere interne audits uitgevoerd.
De werkwijze van Saskia heeft bij iedereen geresulteerd in een gestructureerdere werkwijze door de geupdate procesbeschrijvingen en handige formulieren. De interne audits hebben geleid
tot een veel grotere betrokkenheid bij het werken volgens het managementsysteem. Begin december heeft de externe audit plaatsgevonden. Dankzij de inzet van Saskia zijn we hiervoor met vlag en wimpel geslaagd.

Kees Weerheim - BHV Nederland

Na de overname van BHVNederland begin 2016 veranderde mijn bedrijf niet alleen van naam, BHVCase werd BHVNederland, maar maakte het ook een groei door. Meer klanten maar ook meer collega’s, waardoor werkzaamheden die we daarvoor met een paar medewerkers deden door een grotere groep wordt gedaan. Ook het aantal freelance instructeurs neemt toe. Om hier grip op te houden en de hoge tevredenheid van onze klanten te blijven waarborgen wilde BHVNederland het een en ander in kaart brengen en standaardiseren.
Ook wil BHVNederland zich onderscheidden binnen haar branche middels een kwaliteitskeurmerk waardoor wij aan onze klanten laten zien dat wij de kwaliteit van onze opleidingen garanderen en waar maken.
Wij zochten hierbij lokale ondersteuning, iemand die ons helpt en adviseert om gezamenlijk dit felbegeerde certificaat te behalen. Dit vonden wij in Saskia Gelauff.
Tijdens haar KAM dagen heeft zij samen met Jesper Schaap de huidige werkwijzen en processen geïnventariseerd en beschreven in een overzichtelijk systeem. Zij dacht mee over waar wij konden verbeteren. Formulieren werden geoptimaliseerd en alle medewerkers werden middels een intern audit interview voorbereid op de komst van de KIWA auditor.
Dit resulteerde vlak voor de Kerst van 2016 in het behalen van het KIWA Certificaat Opleider Bedrijfshulpverlener en een handboek waarmee wij ons zelf en onze nieuwe collega’s wegwijs kunnen maken in onze organisatie.

Henk ter Hark - IIC Delfgauw

Saskia heeft onze Ontruimings- en BHV plannen doorgenomen en in een prettig en open gesprek haar bevindingen en aanbevelingen toegelicht. Onze plannen zijn in orde maar er zijn wat aandachtspunten benoemd en tips gegeven waarmee het nog beter kan worden. Het is heel verfrissend om een onafhankelijke deskundige de, soms al lang bestaande, Ontruimings- en BHV plannen te laten beoordelen.