Een certificaat onderhouden

Certificeren.... laten we het samen doen

Auditstress JaarlijkseAudit Hercertificering Normupdate

Vormt het jaarlijkse onderhoud van je managementsysteem een grote uitdaging?

Je hebt reeds een gecertificeerd managementsysteem (bijvoorbeeld voor de ISO 9001 kwaliteitsnorm of de VCA veiligheidsnorm), maar het jaarlijkse onderhoud vormt een grote uitdaging, omdat het je ontbreekt aan kennis of tijd.  

Zie jij je interne audits ook als een verplichting die horen bij jullie certificaat. Ik kan helpen door deze uit te voeren, waarbij we ons gezamenlijk richten op aandachtvragende risicovolle processen. Zodoende leveren de audits kansen op om te verbeteren, met een effectievere werkwijze, verhoogt de klanttevredenheid en daarmee de omzet.

Kies dan voor mijn maandelijkse ondersteuning. Ik kom periodiek bij je langs en neem je het werk uit handen. Zo kan ik:  

  • via interne audits knelpunten beetpakken
  • gewijzigde wet- en regelgeving updaten
  • transities voor nieuwe normering uitvoeren
  • bedrijfsprocessen toetsen aan de actualiteit

Hiermee ben je voorbereid voor het komende bezoek van de externe audit en profiteer je van up-to-date managementinfo. 

Al 5 jaar de adviseur van ondernemers in
Zoetermeer en omgeving
voor alle vragen over ISO en VCA certificeringen.